Zemní práce Luděk Marval


Reference

Výčet vybraných realizovaných zakázek

 • Revitalizace MVN Libkov (Obec Libkov)
 • Čištění rybníka MS Ohař Dlažov (MS Ohař Dlažov)
 • Revitalizace Strážov Mgr.Václav Šilhavý
 • Revitalizace MVN Štefle (investor ČRS MO Kdyně)
 • Revitalizace obnova náhonu (Zuzana Juřicová)
 • Revitalizace Luženičky MVN; ( MuDr. Mach)
 • Odbahnění a oprava rybníka Otov Obec Otov
 • výstavba MVN Mnichov Ing. Oldřich Ráž
 • úprava pozemku pod skl. halu Vestex Domažlice
 • odvodnění rod. domku a zřízení kanalizace p. Končelová Lenka DO
 • výstavba MVN Hlohovčice PÚ Domažlice